Gonj Tourism

Instagram
WhatsApp
Telegram

طبیعتگردی

طبیعتگردی در بکرترین نقاط ایران و برگزاری با کیفیت ترین تورهای طبیعتگردی در مسیر گردشگری دیلمان در کنار گُنج

ماجرا جویی

ماجرا جویی و کشف ناشناخته های اسرار آمیز با ایمنی  امنیت کامل در کنار گُنج

تاریخ و فرهنگ

سفری به اعماق تاریخ و فرهنگ ایران زمین و کنکاش در گذشته با گُنج

تور جنگلهای هیرکانی

تورهای اختصاصی جنگلهای هیرکانی، گشتی دو روزه در بکرترین نقاط جنگلی در کنار کارگاههای آموزشی با هدف حمایت و آشنایی با این میراث جهانی ارزشمند با پشتیبانی و صدور گواهی حضور در دوره از سوی کمیسیون ملی یونسکو ایران.

 

 

فهرست